Lútzen van Abbema

Hoofd KAM

“De regels voor Kwaliteit, ARBO en Milieu (KAM) zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Sommigen vinden die veranderende wetgeving een crime. Ik niet, het houdt je scherp. Die nieuwe prikkels geven enorme dynamiek aan mijn werk, terwijl het op het eerste gezicht wellicht saai lijkt. Bovendien worden er voorwaarden geschept voor de continuering van ons bedrijf. Als je bijvoorbeeld geen Milieuvergunning hebt, dan staat het bedrijf ‘stil’.

Bijzonder kenmerk van Haitsma Beton is dat het fabrieksterrein binnen de bebouwde kom ligt en er aan drie zijden bewoning is. Het is dus belangrijk dat wij een goede verhouding hebben met de naaste bewoners. Dat neem ik erg letterlijk. Als er klachten zijn ga ik bij ze langs. Daarnaast houden we de bewoners op de hoogte van onze ontwikkelingen en proberen we de overlast te minimaliseren.
Ik maak regelmatig zelf een rondje over het terrein. Dan zie je wel eens wat. Als er bijvoorbeeld een vracht wapening wordt gelost en deze is met een draad verbonden dan stap ik erop af. Ik spreek de leverancier er op aan, dat de wijze van transport niet veilig is. Dat moet de volgende keer zijn verbeterd. Als Hoofd KAM heb ik de plicht mensen te wijzen op de voorschriften en ik krijg daarvoor ook de steun vanuit de directie.
De wet- en regelgeving en de kwaliteitszorg vragen veel van ons, maar uiteindelijk doen we het daar niet voor. Wij controleren eigenlijk voor onszelf; voor de continuering van ons bedrijf.”