Bijna 1.700 liggers voor verbreding A9

“Door te kiezen voor momentvaste knopen, kan de constructiehoogte worden beperkt."

De A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht wordt verbreed van drie naar vier rijstroken per rijrichting en er wordt een wisselbaan aangelegd. Haitsma Beton levert in opdracht van aannemer FCC Construcción de prefab voorgespannen liggers voor maar liefst negen kunstwerken. Qua omvang is het voor Haitsma Beton een erg grote opdracht. Er worden alleen al circa 900 railliggers geleverd en gemonteerd voor de drie overkappingen die er komen.

Rijkswaterstaat laat de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht verbreden naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het werk wordt uitgevoerd door FCC Construcción.

Bij Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd, met drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van de Meander/Bovenlandpad. Op andere plaatsen langs de weg wordt in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen aangebracht. Het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Groot aantal liggers

Bijna 1.700 liggers zijn er nodig voor de drie overkappingen en zes kunstwerken in het traject. Zo komen er naast de overkappingen en een viaduct ook bruggen over de rivieren Holendrecht, Amstel, Landscheidingsvaart, Kromsloot en Sierkade. De dekconstructie van de overkappingen bestaat uit twee brede velden van HRP-railliggers, met verschillende hoogtes passend bij de overspanning. De lengte van de liggers varieert van 23 tot 35 meter.

Projectdirecteur Raúl Hortal Alonso van FCC Construcción legt uit waarom voor Haitsma Beton is gekozen: “Het is een uitdagend project met een krappe planning. Dan zoek je naar een betrouwbare partner met genoeg capaciteit en kunde voor ontwerp, productie en uitvoering, die kan voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Haitsma Beton voldoet aan al die voorwaarden.”

De keuze voor HRP-railliggers bij de overkappingen kwam volgens Raúl tot stand na uitgebreid overleg in de ontwerpfase met de eigen ontwerpers, Rijkswaterstaat en Haitsma Beton: “Deze liggers bleken uiteindelijk de meest optimale keuze voor de overspanning van 26 tot 28 meter en goedkoper dan kokerliggers.”


Artist impression: Rijkswaterstaat

Bijzonder ontwerp

Het ontwerp van de overkappingen is om meerdere redenen bijzonder. Zo worden er integrale natte knopen geconstrueerd bij de wanden en de tussensteunpunten. “Door te kiezen voor momentvaste knopen, kan de constructiehoogte worden beperkt. Bij een scharnierende oplegging worden de veldmomenten groter en heb je meer constructiehoogte nodig. Daarmee nemen de kosten ook toe. De hoogte van het dak ligt namelijk vast. Dus bij een grotere constructiehoogte moet je de weg nog dieper aanleggen. Dat heeft weer gevolgen voor de wandhoogten en wapening, hoogte van de damwanden en het aantal trekankers. Een minimale constructiehoogte is dus uit kostenoogpunt heel belangrijk!”, zegt Raúl.

Bijzonder is ook de bouwfasering: eerst wordt het noordelijke gedeelte gemaakt en afgebouwd. Nadat deze gereed is voor verkeer, wordt het zuidelijke veld gebouwd. FCC Construcción zal een brandwerende bekleding van Promatec onder de liggers aanbrengen om te voldoen aan de brandeisen. “In voorgespannen liggers is het zeer uitdagend om PP vezel toe te passen, dus zal je de vereiste brandwerendheid op een andere wijze moeten halen”, zegt de projectdirecteur.

Voor de bruggen en het viaduct worden diverse typen liggers geleverd: HRP-railliggers, HKO-volstortliggers en HKP-kokerliggers. De productie van de liggers loopt van 2022 tot en met 2026. Raúl besluit: “De samenwerking tot nu toe is zeer prettig. Vooral gezien de uitdagingen in dit project. Zowel wij als Haitsma Beton zijn tot nu toe flexibel geweest, om het project optimaal uit te voeren.”