Liggers2.0: hergebruik prefab liggers

Haitsma Beton en partners bewijzen dat viaductdelen uitstekend herbruikbaar zijn

Met de toepassing van gebruikte prefab betonnen liggers in het nieuwe viaduct over de A1 bij Hoog Burel heeft Haitsma Beton, met haar partners binnen combinatie Liggers2.0, onlangs laten zien dat hergebruik van viaductdelen 'gewoon' kan. Ook in een brug bij Appingedam zijn vorig jaar al gebruikte liggers toegepast. Na deze succesvolle pilots ligt de focus nu op opschaling; wat is ervoor nodig om dit standaard te doen? Dit wordt verder onderzocht bij het hergebruik van honderden liggers vanuit de A9 bij Badhoevedorp-Holendrecht, waar Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland mee aan de slag gaan. Ook hierin ligt een rol voor Liggers2.0.

Innovatie-uitvraag Rijkswaterstaat

Zo'n tweeënhalf jaar geleden startte Rijkswaterstaat met een innovatie-uitvraag (SBIR Circulaire Viaducten) om de ontwikkeling van circulaire viaducten te versnellen. Kort daarna is Haitsma Beton toegetreden tot de combinatie Liggers2.0: een samenwerking tussen Royal HaskoningDHV, Haitsma Beton, Vlasman en Dura Vermeer, met SGS als onafhankelijke toetsende instantie. Na een haalbaarheidsonderzoek zijn we door Rijkswaterstaat geselecteerd voor een pilot. Daarin mochten we de theorie ook echt in de praktijk brengen.

Ketensamenwerking als fundament

We hebben prefab betonnen liggers geoogst uit de A7 bij Groningen en die toegepast in een nieuwe brug bij Appingedam. Een ander deel van de geoogste liggers hebben we onlangs ook in het viaduct over de A1 bij Hoog Burel toegepast. Wat deze pilots echt wezenlijk anders maakt, is dat er nieuwe vraagstukken en activiteiten ontstaan, die er normaal niet zijn bij inkoop van nieuwe liggers. Daarvoor is andere expertise nodig, wat juist ook de combinatie Liggers2.0 heeft gevormd. Een ketensamenwerking tussen partijen die expertise hebben in demontage, opslag, herberekening, modificatie en levering.

Duurzaamheidswinst en kwaliteitsverklaring

Met de pilots hebben we laten zien dat hergebruik van prefab liggers uitstekend mogelijk is. Zelfs technische uitdagingen, zoals het inkorten van de ligger en het aanbrengen van een kruisingshoek voor project-specifieke inpassing, zijn daarbij gelukt. En dit alles met een duurzaamheidswinst van 90% CO2- en grondstoffenbesparing. Bovendien is de basis gelegd voor een standaard protocol, zodat een kwaliteitsverklaring kan worden afgegeven voor een circulaire ligger. Een horde die nog genomen moet worden is dat een circulaire ligger nu nog vaak duurder is dan een nieuwe ligger. Bij de herinzet van liggers uit de A9 wordt dan ook verder onderzocht wat ervoor nodig is om ook die horde weg te nemen, zodat niets hergebruik meer in de weg staat. In de tussentijd staan we niet stil: we hebben ook opdracht van de provincie Drenthe voor toepassing van liggers in viaduct De Groeve. Dat realiseren we met gebruikte liggers uit project A9 Gaasperdammerweg.

Draag bij aan opschaling!

We hebben nog liggers in opslag die geschikt zijn voor herinzet. En er komen volgend jaar nog veel meer liggers beschikbaar vanuit de A9. Dus pas jij prefab liggers toe in jouw project, check dan of hergebruik een optie is en neem contact met ons op: Hendrik Herder, Technisch Commercieel Adviseur, tel: +31 (0)6 51 35 22 47.

Foto’s: RWS/KrisKras