Randstad 380 kV-verbinding stevig gefundeerd

Ca. 1000 prefab heipalen voor 54 nieuwe ‘Wintrack’ masten ten behoeve van Randstad 380 kV Noordring

Circa 1.000 prefab heipalen zijn nodig voor de fundatie van onder meer 54 nieuwe ‘Wintrack’ masten die onderdeel uitmaken van de Randstad 380 kV Noordring. Met deze verbinding ontstaan - net als op meer plaatsen in Nederland - ringstructuren in het 380 kV-hoogspannings-netwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. Haitsma Beton draagt bij aan deze betrouwbaarheid door de levering van klantspecifieke heipalen.

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. De zuidelijke ring (verbinding Bleiswijk-Wateringen) is inmiddels voltooid. De ingebruikname van de Randstad Noordring is eind 2018 voorzien. De Noordring is 60 kilometer lang en loopt van hoogspanningsstation Bleiswijk naar hoogspanningsstation Beverwijk. Het grootste deel wordt bovengronds aangelegd en 10 kilometer ondergronds. Een deel van de bovengrondse 380 kV-verbinding wordt gecombineerd met een nieuwe 150 kV-verbinding. Het deel van de verbinding tussen de Noordelijke Ringvaart en hoogspanningsstation Bleiswijk wordt door BAM Infra Projecten uitgevoerd. Hiervoor levert Haitsma Beton de heipalen. “BAM Infra heeft vaker naar tevredenheid samengewerkt met Haitsma Beton. Dit project vraagt niet alleen bijzondere palen, maar ook bij uitstek een goede logistiek”, zegt Laura van der Tuijn, werkvoorbereider bij BAM Infra Projecten.

Stevige fundering

Bij de aanleg van de Noordring wordt gebruik gemaakt van Wintrack masten, bestaande uit twee pylonen. De hoogte van de slanke en spits toelopende masten is circa 55 tot 80 meter. “In totaal verzorgen wij 63 fundaties. Dat zijn niet alleen fundaties voor de masten, maar bijvoorbeeld ook voor opstijgpunten, waar de ondergrondse kabels weer boven komen”, legt Laura van der Tuijn uit. “Daarnaast zijn er verschillende fundaties voor hoekmasten en steunmasten.”

Gelukkig heeft Haitsma Beton al veel ervaring met het funderen van soortgelijke projecten, zoals windmolens. “Onder de grote Wintrack hoekmasten komen 24 palen vierkant 45”, zegt Jacquelien Outhuyse, Coördinator Verkoop Heipalen bij Haitsma Beton. “In de steunmasten zijn 14 heipalen verwerkt. De fundaties onder de opstijgpunten worden voorzien van heipalen vierkant 35.”

 

Klantspecifieke palen

De palen hebben een lengte van 16,5 tot 31 meter. “Het betreft palen die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot vermoeiing, trillingen, trek- en drukkrachten. De wapening in de eerste meters van de palen wordt daarom gevlochten in plaats van gelast”, legt Outhuyse uit. “De palen zijn voorzien van ongeveer alle extra voorzieningen die maar in een paal kunnen zitten. Er is sprake van extra voorspanning, lange en zware kopwapening, een betonkwaliteit die geschikt is voor meerdere milieuklassen, stekeinden, een aardplaat, een aardstaaf en ribbels.”

Van der Tuijn geeft aan dat de palen over de bovenste 1,30 meter aan drie zijden geribbeld zijn uitgevoerd: Over de palen komt een prefab betonnen element met een uitsparing voor de palen. Na plaatsing wordt er wapening aangebracht en wordt het prefab element volgestort (een door BAM gepatenteerd systeem).

Inmiddels is de levering van de palen al enige tijd in volle gang. Een continue stroom die – met enkele tussenpozen - zal aanhouden tot het najaar van 2018. Van der Tuijn besluit: “De samenwerking met Haitsma Beton verloopt prima. Het is ook prettig hoe er met ons meegedacht wordt.”