Parkeergarages

Dynamisch en efficiënt ontwerpen

Parkeergarages maken onderdeel uit van het totale verkeersbeleid. Daarbij zijn niet alleen locatie en capaciteit, maar ook tariefstelling en gemiddelde parkeertijd belangrijk. Haitsma Beton inventariseert al deze aspecten in samenhang, en komt met een concept voor het constructieve ontwerp.
Centraal in het ontwerp staat een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Het rijden in de garage en het parkeren en uitrijden zijn hierbij de sleutelhandelingen. Daarnaast houden we oog op een optimale indeling van de beschikbare plot en welke type garage het best geschikt is.

Interne routing

De verkeersafwikkeling in de garage vereist een doordacht ontwerp. Het gaat om veiligheid, snelheid én duidelijkheid. Daarvoor zijn belangrijk: bewegwijzering, routing, ruime rijbanen en voldoende ruimte voor het parkeren en uitrijden.

Wensen en gebruik

Elke parkeergarage heeft zijn eigen doelgroep en gebruiksfunctie, wat ook weer zijn eigen wensen meebrengt. Door de combinatie van de plot, doelgroep, functie en wensen maakt het dat elke parkeergarage uniek is. Wanneer het gaat om ondergronds of bovengronds parkeren, Haitsma Beton kan u hierbij vanaf het begin ondersteunen.

Technisch commercieel adviseur

Klaas Ellens

Hoe complex uw parkeerprobleem ook is, wij zetten onze schouders eronder!

Lees meer