Ondergrondse parkeergarages

Door toenemend ruimtegebrek worden steeds meer parkeergarages ondergronds gebouwd. De ondergrondse parkeergarages van Haitsma zijn dus zeer actueel. Door onze uitgebreide kennis en ervaring hebben wij een oplossing voor vrijwel iedere situatie.

Ossenmarkt Groningen

Bij de constructie houden we rekening met belangrijke factoren als de beschikbare ruimte, aantal parkeerlagen, grondgesteldheid en waterstand. De kelderwanden worden meestal uitgevoerd met in het werk gestorte diepwanden, prefab beton damwanden of stalen damwanden. 

De keldervloer wordt of in het werk gestort, of indien mogelijk bestraat door het toepassen van een poldersysteem. De gehele binnenconstructie en het kelderdek kunnen in de meeste gevallen in prefab worden uitgevoerd. Door de hoge belastingen op het kelderdek (10 kN/m² tot 30 kN/m² ) en kolomvrije overspanningen van ongeveer 16 meter zijn TT-platen of brugliggers (HKO, HRP) uitermate geschikt. Om te zorgen voor waterdichtheid wordt in de meeste gevallen een druklaag toegepast.

Voor de verdiepingsvloeren worden TT-platen toegepast. Met of zonder druklaag, afhankelijk van de horizontale belastingen vanuit de kelderwanden. Een mooi voorbeeld van een ondergrondse parkeergarage is de Ossenmarkt in Groningen.