Nieuwe kunstwerken voor RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Bijzonder is vooral een 2.500 meter lange boortunnel. Haitsma Beton is betrokken bij maar liefst zes kunstwerken in de RijnlandRoute. Het laatste wapenfeit is de montage van volstortliggers bij een kunstwerk in de aansluiting Leiden-West.

De RijnlandRoute bestaat niet alleen uit een nieuwe verbinding tussen de A44 en A4, ten zuidwesten van Leiden. Het betreft onder meer ook verbreding van de A44 tussen Leiden-West en het nieuwe knooppunt Ommedijk, waar de nieuwe weg op de A44 aansluit. Ook de A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en het eveneens nieuwe knooppunt Hofvliet in die A4, wordt aangepast. De nieuwe verbindingsweg N434 gaat door een geboorde tunnel van 2.500 meter. Het eerste deel van het omvangrijke project wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door de internationale aannemerscombinatie COMOL5. Hierin werken TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros en verder VINCI Construction Grand Projets en DEME Infra Marine Contractors samen.

LOCATIE

A4 - A44 - Katwijk-Leiden

Project informatie

Kunstwerken

Door de grootschalige aanpassing van de infrastructuur en de aanwezigheid van veel waterwegen en kruisende wegen, zijn circa 20 nieuwe kunstwerken nodig. Deels betreft het aanpassing van bestaande kunstwerken. Haitsma Beton is betrokken bij vier kunstwerken die deel uitmaken van de verbreding van de A44 tussen Leiden-West en knooppunt Ommedijk. Ook worden prefab liggers geleverd voor twee kunstwerken in de A4. Inmiddels is de montage van het grootste kunstwerk succesvol afgerond: dat betrof de verbreding van de brug in de A44 over de Oude Rijn. Aan de westzijde van de bestaande brug is over de Oude Rijn een nieuwe brug gerealiseerd. Goed voor tien velden, met ieder zeventien HRP-railliggers en twee HKV-randliggers.

Momenteel is de bouw van een nieuw kunstwerk in de A44, aan de noordzijde van aansluiting Leiden-West in volle gang. In dit kunstwerk over een fietspad en busbaan bevinden zich ook de op- en afrit van de A44. Dit project is in vier fases geknipt, om de doorstroming van het verkeer niet te hinderen. Uiteindelijk zijn voor zowel de afslag als de oprit, 33 HKO-volstortliggers van circa 9 meter geplaatst met zes op maat gemaakte randliggers. Voor de verbreding van het kunstwerk in de A44 ging het om 84 HKO-liggers en zes randliggers, met een lengte van eveneens circa 9 meter. Gezien de grote verkeersdrukte ter plaatse zijn alle liggers just-in-time aangeleverd. Een uitdagende klus die Haitsma Beton wel is toevertrouwd.