Brug met bijzonder fraai vormgegeven randliggers

De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij het Friese Wjelsryp wordt vervangen.

De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij het Friese Wjelsryp wordt vervangen door een nieuwe brug. Strukton Civiel Noord Oost vervangt de brug omdat deze niet meer berekend is op grotere en zwaardere transporten. Opvallend zijn de fraai vormgegeven randliggers die de brug een toogvorm geven.

 Tijdens de vervanging van de brug rijdt het verkeer over een tijdelijke ‘retrobrigde’ die naast de bestaande brug ligt. Haitsma Beton leverde in opdracht van Strukton Civiel Noord Oost vijf HRP-railligers en twee speciale HKV-randliggers. Deze liggers zijn over de bestaande landhoofden geplaatst. De plaatsing van de circa 28 meter lange en 54 ton wegende (rand)liggers vroeg extra aandacht, omdat ze aangevoerd moesten worden over de tijdelijke brug. Na voldoende verdeling van de aslasten is dit uiteindelijk gelukt. Voor de plaatsing zijn twee mobiele kranen ingezet, die achter de oude landhoofden stonden.

LOCATIE

Wjelsryp

Project informatie

Bijzondere vormgeving

Opvallend zijn de randliggers met holle zijkant en toogvorm. De toogvorm is bereikt door de dikte van de onderrand van de randligger aan de zichtzijde te laten verlopen van 150 mm bij de opleggingen tot 0 mm in het midden. Omdat de andere zijde van de randligger aansluit op een HRP-ligger, is de dikte daar ongewijzigd. Hendrik Herder, accountmanager bij Haitsma Beton, vertelt: “Er waren speciale stalen inzetstukken in de stalen mal nodig om de holle zijkant en de ingewikkelde parabolische toogvorm te bereiken. Strukton gebruikt dezelfde inzetmallen voor de zijkanten, om de kromming in de randliggers voort te kunnen zetten in de aanbruggen aan weerszijden, die ter plaatse worden gestort. Een uitdaging was verder om in de holle zijde voldoende dekking te behouden op de voorspanstrengen in de ligger. Een hele puzzel dus, maar hier ligt ook de kracht van ons bedrijf.”

De bijzondere vormgeving is in samenwerking met Strukton en Provinsje Fryslân tot stand gekomen. Na de plaatsing zijn de liggers onderling verbonden met een druklaag van 200 mm en zogenoemde in-situ koppelbalken, die de liggerkoppen momentvast verbinden aan het landhoofd. Zo is er een onderhoudsarme brug gerealiseerd, zonder oplegblokken. De bijzondere brug is eind 2019 klaar.