‘Palen-Over-Dak’ (POD) transport - een nieuwe veilige werkwijze!

Het transport van palen met een lengte vanaf 22,75 m1 vindt plaats met behulp van bokken die op de vrachtwagens zijn bevestigd. De palen steken dan over het dak van de cabine. Dit zijn zogenoemde palen-over-dak transporten.

Door gebruik te maken van een bordes, dat op de vrachtwagens aanwezig is, kan er veilig op hoogte worden gewerkt en worden risico’s beperkt.

Door de brancheverenigingen van de producenten prefab heipalen, transporteurs en heibedrijven is gezamenlijk een losprotocol opgesteld waarin alle afspraken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd voor POD-transporten. Duidelijk voor iedereen.

DOWNLOAD hier het losprotocol.