HKP - Haitsma Koker Profiel - kokerliggers

Haitsma Beton loopt voorop in de productie van de grootste en zwaarste kokerliggers van Nederland

De moderne productiemogelijkheden bij Haitsma Beton stelt ontwerpers in staat de grenzen te verleggen in de bouw van grote bruggen. Hierdoor zijn kokerliggers tot een maximale lengte van circa 70 meter en een gewicht van 280 ton mogelijk. Haitsma Beton heeft door de bouw van een nieuwe productiehal de technische mogelijkheden voor het fabriceren van zeer grote en zware kokerliggers aanzienlijk uitgebreid. Zo is het mogelijk ruimte en tijd te besparen door het laten vervallen van de tussenpijlers. Een ideale oplossing voor het vergroten van de capaciteit en veiligheid op drukke verkeerswegen en voor het verbreden van de doorvaart van kanalen en rivieren.  Om het eigen gewicht van de liggers flink te reduceren wordt een ’’holle’’ ruimte gecreëerd middels het instorten van gerecyclede polystyreenblokken. Deze productiemethode maakt het mogelijk de liggers in één keer te storten in plaats van een stortnaad te maken. Een homogeen gestorte kokerligger resulteert in een constructief betere ligger. Het brugdek van kokerliggers wordt meestal in de dwarsrichting nagespannen, er is dan geen druklaag nodig. Bij een brug van kokerligger is het mogelijk een afgeschuinde randligger toe te passen voor een slanker aanzicht. Om niet onnodig constructiehoogte te laten toenemen dient de afschuining niet te sterk gekozen te worden.

HOED-liggers

Kokerliggers kunnen tevensals HOED-liggers worden uitgevoerd, een veelzijdige toepassing voor deze constructieve elementen. De HOED-ligger beschikt over aanpasbare flappen aan de onderzijde, waardoor het mogelijk is om een uitwaaierend effect te creëren. Deze eigenschap maakt de HOED-ligger een flexibele en innovatieve keuze voor diverse bouwprojecten, waarbij zowel functionaliteit als esthetiek samenkomen. 

Op de onderstaande afbeeldingen is duidelijk te zien welke veelzijdige mogelijkheden hoedliggers bieden. De beelden tonen de diverse toepassingen en creatieve oplossingen die met hoedliggers gerealiseerd kunnen worden, waardoor ze een belangrijk element vormen in constructie- en beeldbepalende plannen.

 

Specificaties HKP-ligger

 Overspanning 16 tot 70 meter
 Standaardbreedte 1480/1980 mm
 Werkende breedte 1500/2000 mm
 Toogbrug mogelijk Mogelijk met uitvulling van de bodem, niet standaard
 Druklaag benodigd Mogelijk, standaard wordt er dwarsnaspanning toegepast
 Constructie Statisch bepaald & statisch onbepaald
 Maximale kruisingshoek 30° groter in overleg
 Waaierende dekken mogelijk Kokerliggers kunnen ook als HOED-liggers toegepast worden. Deze hoedligger heeft aan de onderzijde variabele flappen om waaiereing mogelijk te maken.
 Oplegmaterialen Oplegblokken 

 

HKP LIGGERS, KOKERLIGGERS

 DOWNLOAD

Documentatie HMP-HKP-ligger
Documentatie HKV-ligger (vleugel/kokerligger)
Documentatie HGKP-ligger (horizontaal gekromde kokerliggers)

HOED-Ligger voorbeelden