’s Werelds langste prefab voorgespannen liggers

11 en 12 juni 2020 gemonteerd in Wanssum (Limburg)

Wereldrecord

Met een lengte van 69 meter zijn dit de langste voorgespannen liggers die ooit zijn geproduceerd. Voor het project in Wanssum (nieuwe brug over de haven) zijn 8 liggers van 256 ton per stuk geproduceerd. De liggers zijn 2,25 meter hoog en de tussenliggers hebben een bodembreedte van 1,48 meter.

Watertransport

Door hun lengte en gewicht konden de liggers niet over de weg worden vervoerd. Het transport vond daarom plaats via het water. 
Dinsdag 2 juni zijn de eerste twee liggers op een ponton gelegd. Woensdag 3 juni en donderdag 4 juni zijn de resterende 6 liggers op 2 pontons gehesen. Met duwboten zijn de pontons in 3 dagen van Kootstertille (Friesland), via Lemmer-Amsterdam-Utrecht/Nieuwegein-Tiel-Nijmegen, naar Wanssum (Limburg) vervoerd.


Foto's: Paul Poels Bedrijfsfotografie en videografie en Haitsma Beton B.V.

Kokerliggers

De holle, kokervormige doorsnede van de liggers wordt gecreëerd met behulp van gerecyclede EPS-blokken. Nabij de uiteinden hebben de liggers een massief deel met een lengte van 2,25 meter. De 112 voorspanstrengen zijn elk aangespannen met 210 kN. Vanwege de krappe dimensies is gekozen voor betonsterkteklasse C90/105.

Om ervoor te zorgen dat de liggers in de eindfase samenwerken om op die manier de belasting te spreiden, worden de liggers na plaatsing in dwarsrichting in het werk nagespannen. Daarvoor worden de voegen over de bovenste 300 mm gevuld met een mortel. Vervolgens worden voorspankabels aangebracht en gespannen. Door de naspanning in de dwarsrichting is er geen druklaag nodig. Hierdoor kan direct na het naspannen asfalt worden aangebracht.

Montage volgen via livestream

Vanwege veiligheidsmaatregelen als gevolg van het coronavirus, was het gebied niet toegankelijk voor publiek. De montage van de liggers was te volgen via een livestream.

Met twee drijvende bokken van HEBO (160- en 250 tons kranen) zijn de brugliggers vanaf het water ingehesen en gemonteerd. 

Donderdag 11 juni rond het middaguur werd de eerste ligger gemonteerd. Die dag volgden nog 3 liggers. Vrijdag 12 juni zijn de resterende 4 liggers gemonteerd. Een indrukwekkende gebeurtenis die volgens plan is verlopen.


Foto's: Paul Poels bedrijfsfotografie en videografie

Ontkisten eerste ligger

Op woensdag 1 april 2020 werd de eerste ligger (van in totaal 8 liggers) ontkist uit de mal en op het tasveld gelegd. De liggers zijn 69 meter lang en wegen 256 ton.


Foto's: Paul Poels Bedrijfsfotografie en videografie en Haitsma Beton B.V.

Rondweg Wanssum

De nieuwe rondweg is één van de deelprojecten van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De huidige provinciale weg loopt nu nog dwars door het centrum van Wanssum. Met de aanleg van de nieuwe rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. De uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Mooder Maas - Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (Dura Vermeer-Ploegam)
Wapeningsleverancier: Wapeningscentrale Kootstertille B.V.
Watertransport: HEBO Maritiemservice
Montage: Mammoet
Engineering: Ingenieursbureau Mozes & De Boer