Logistieke uitdaging Amstelstroombrug

De liggers zijn 34 meter lang en de zwaarste weegt 118 ton

De hotelgasten in het vijfsterren Amstel Hotel aan de Amstel zullen wellicht een keer extra in hun ogen hebben gewreven: regelmatig passeerde deze zomer een schip met twee 34 meter lange liggers van Haitsma Beton. De brugdelen waren van Friesland op weg naar de Duivendrechtsevaart in Amsterdam voor een nieuwe vaste oeververbinding.

Je bouwt een brug in Amsterdam en de 34 benodigde liggers worden geproduceerd in Friesland. Dan is de route over water de meest logische. Ook al doordat de productielocatie van Haitsma Beton aan het water ligt. Per binnenvaartschip zijn de liggers eerst naar de Amsterdamse haven vervoerd. Vervolgens zijn de liggers daar overgeladen op een kleiner vrachtschip, dat telkens met twee liggers ‘de last mile’ over de Amstel naar de Duivendrechtsevaart heeft overbrugd. De nieuwe brug verbindt het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer. De liggers zijn 34 meter lang en de zwaarste weegt 118 ton.

‘Groene’ brug

De nieuwe stadsbrug is met recht een groene brug te noemen. De brug verbindt namelijk de nieuwe stadswijk met de natuur in de Amstelscheg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. De brug levert daarbij een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. Er komt een bloemrijke middenberm en in de brugbalken zitten de nestkasten van huis- en boerenzwaluw. In de middenpijlers vinden we de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen in de brug voorzieningen voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de stad, met schuil-, nestel- en slaapgelegenheid voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels.


Foto: Paul Poels bedrijfs- en videografie


Foto: Paul Poels bedrijfs- en videografie

Rimpelingen

In opdracht van Mobilis TBI produceerde Haitsma Beton in totaal 34 kokerliggers. Volgens technisch commercieel adviseur Hendrik Herder van Haitsma Beton zijn de liggers bijzonder te noemen: “Aan de onderzijde is een profilering aangebracht die de rimpeling van het water moet nabootsen. Ook vinden we hier sleufvormige voorzieningen voor vleermuizen. Daarnaast zijn er nog veel mantelbuizen voor alle leidingen die in de holle ruimten in de kokerliggers zijn aangebracht. Tot slot is sprake van afwijkende liggerbreedtes en speciaal gevormde randliggers, vanwege de inpasbaarheid in het architectonisch ontwerp.”

In de tender heeft Haitsma Beton nauw samengewerkt met Mobilis TBI. Dat was ook wel nodig gezien het uiteindelijke ontwerp dat gezamenlijk tot stand is gekomen. “Een uitdaging was vooral de productie; om alle door de architect bedachte details goed te kunnen verwerken. Maar ook logistiek was het twee keer een uitdaging. Vanwege de beperkte ruimte om kranen op te kunnen stellen en de relatief hoge liggergewichten was het nodig om de liggers via het water aan te laten voeren en met een grote rupskraan van Sarens te monteren. Voordeel tot slot is dat deze liggers in het werk in dwarsrichting worden nagespannen en daardoor geen druklaag meer nodig hebben. De asfaltlaag kan er dus direct overheen”, besluit Hendrik.