Parkeergarage krijgt tweede leven

Demontabele parkeergarages in Amersfoort en Delft. Het ultieme voorbeeld van circulair bouwen!

Bouwen aan een circulaire economie

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. De agenda bevat talrijke mijlpalen, die belangrijk zijn voor de ontwerpende, uitvoerende, toeleverende en adviserende partijen in de bouw. Zo krijgt u vanaf 2023 te maken met uitvragen van de overheid (ook gemeenten) die circulair zijn. Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Ook komt er in 2020 een besluit over een verplicht materialenpaspoort. Het is maar een greep uit de maatregelen waarmee u direct of indirect krijgt te maken. Haitsma Beton, dat NEN-ISO 14001 gecertificeerd is, toont wederom met twee projecten de circulaire ambities.

Wat is circulair bouwen?

In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie lezen we:

‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Parkeergarage krijgt tweede leven

Het medisch centrum Reinier de Graaf Gasthuis in Delft kreeg begin 2012 een tijdelijke vijflaagse parkeergarage. Na demontage van de parkeergarage in 2018, is deze voor een groot deel weer gebruikt voor de bouw van een parkeergarage voor Dierenpark Amersfoort. Het ultieme voorbeeld van circulair bouwen!

ModuPark is een tijdelijke parkeergarage met prefab betonnen TT-platen van Haitsma Beton en stalen elementen, in een uitgekiende robuuste constructie. De parkeergarage heeft grote kolomvrije betonnen overspanningen van 16 meter. Daardoor staan er geen kolommen tussen de parkeervakken. ModuPark is een concept van Ballast Nedam Parking, dochter van Ballast Nedam: het moederbedrijf van Haitsma Beton. In drie maanden kan een parkeergarage al staan. Demonteren gaat nog sneller.

Het medisch centrum Reinier de Graaf Gasthuis bouwde in 2011 een nieuw pand. Hiervoor moest de oude parkeergarage plaats maken. Dus zocht het Gasthuis tijdelijk alternatieve parkeergelegenheid, waarbij werd gedacht aan één groot parkeerdek. De verwachtingen werden echter overtroffen met een complete vijflaagse garage met 633 parkeerplaatsen. Deze garage werd binnen vier maanden opgeleverd.

Verhuizing naar Amersfoort

Na het gereedkomen van de nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage van het medisch centrum Reinier de Graaf Gasthuis, werd de tijdelijke parkeergarage overbodig. Deze is gedemonteerd en voor een groot deel hergebruikt voor de bouw van een parkeergarage met 955 plaatsen voor Dierenpark Amersfoort. De bouw van de nieuwe garage is daar nodig omdat de huidige parkeerplaatsen komen te vervallen door de aanleg van de westelijke rondweg tussen de Stichtse rotonde en de Amsterdamseweg in Amersfoort.

De eerste twee lagen van de parkeergarage in Amersfoort zijn opgebouwd met de TT-platen en staalconstructie van de Delftse parkeergarage. Vervolgens is hier nog een extra laag aan toegevoegd.

 

Bijzonder is dat er middels TT-platen ook een extra hellingbaan voor onder andere kinderwagens is gerealiseerd. Hellingbanen van TT-platen zorgen voor de bereikbaarheid van alle parkeerlagen. De parkeergarage is voorzien van een lift. Uiteindelijk zijn voor de extra laag 150 TT-platen met een lengte van 16 meter geleverd.

Demontabele parkeergarage in Delft

In Delft is een modulaire en demontabele parkeergarage gebouwd. De groene gevels zorgen voor inpassing in de boomrijke omgeving. De garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is het project een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Als gevolg van een herinrichting moest een bestaand parkeerterrein in Delft worden uitgebreid. Daartoe is dit jaar op een deel van het parkeerterrein een vierlaagse parkeergarage gebouwd met 581 parkeerplaatsen. De locatie wordt begrensd door bomen aan de zuid- en westzijde. Dit was de aanleiding om de gevels van de parkeergarage te voorzien van verticale gevelbakken met beplanting. Deze oplossing zorgt voor een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen.

Circulair en duurzaam

De garage zal worden gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met betonnen TT-platen van Haitsma Beton en een staalconstructie. Haitsma Beton leverde 264 TT-platen met een lengte van 16,5 meter en 124 massieve vloerplaten. De vloerplaten zijn onder meer gebruikt voor de hellingbanen en stabiliteitskern. Het bovenste deel van de hellingbaan, dat in direct contact staat met de buitenlucht, heeft duurzame vloerverwarming. Hiermee wordt gladheid op winterse dagen voorkomen.

Het ontwerp van de parkeergarage kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.


Foto: Ballast Nedam Parking