Over

Menig bouwwerk bevat prefab producten van Haitsma Beton.

Ons bedrijf is met ruim honderd jaar expertise een solide factor voor de bouw en infrastructuur van Nederland en omringende landen. Die positie danken wij vooral aan onze pioniersgeest en ambitie om klantgericht te denken en te leveren. Door het vertrouwen van vele opdrachtgevers dragen wij zo bij aan een duurzaam en veilig bestaan.

Maatwerk van formaat

Haitsma Beton is een Fries bedrijf dat door Jurjen Haitsma in 1905 werd opgericht. Sindsdien zijn onze activiteiten enorm gegroeid. Inmiddels hebben wij ons gespecialiseerd in het optimaal ontwerpen en produceren van prefab betonnen elementen, barriers en heipalen. Wij leveren maatwerk, waaronder grote en zware elementen die een afwijkende vorm hebben. Onze producten worden toegepast voor bruggen, viaducten, stadions, parkeergarages, gebouwen en wegen. Geen uitdaging is ons te groot.

Design & Construct

Haitsma Beton is totaalleverancier in prefab beton. Naast de fabricage verzorgen wij ook de engineering, waarbij wij aan de engineeringcriteria (Criteria 73) voldoen. Ook treden wij op als (constructie)adviseur en regelen wij het transport en de montage. Wij werken graag intensief samen met andere bouwpartners en opereren steeds vaker op basis van Design & Construct contracten. Deze complete aanpak is onze garantie om uw ontwerp en uitvoering te optimaliseren.

Dynamische organisatie

Bij Haitsma Beton werken ongeveer 90 mensen. Door onze no-nonsense benadering en platte organisatiestructuur kunnen wij snel en tijdig leveren. Voor ons staat of valt kwaliteit met betrokken en deskundige medewerkers die meedenken, afspraken nakomen en vraagstukken oplossen. Daarom investeren wij bewust in de opleiding en begeleiding van medewerkers. Ook bieden wij traineeships voor jong talent dat wil doorgroeien naar hogere kaderfuncties.

Moderne productie

Haitsma Beton beschikt over een eigen betoncentrale en zes productiehallen met modern materieel en een hoge hijscapaciteit. Hier kunnen wij met onze spaninrichting van 90 meter zelfs zeer lange voorgespannen liggers produceren. Diverse productiesystemen zijn onlangs vernieuwd, waardoor wij sneller en efficiënter, maar ook schoner, energiezuiniger én Arbovriendelijker kunnen fabriceren. Bovendien kunnen wij prima voldoen aan esthetische eisen en gebruiken wij zelfverdichtend beton (ZVB) voor al onze producten. Onze eigen insteekhaven en unieke ligging aan het Prinses Margrietkanaal maken transport over water mogelijk, wat doorgaans lucratiever en milieuvriendelijker is.

Gegarandeerde kwaliteit 

Om de kwaliteit van processen en producten te garanderen hanteert Haitsma Beton een strikt kwaliteitszorgsysteem. Wij voeren controles uit tijdens alle projectfasen, van calculatie tot na oplevering. Ook qua productie wordt op alle voorgeschreven aspecten getoetst, zoals met betrekking tot grondstoffen, mallen, dekking, wapening, betontechnologie, oppervlaktestructuur en eindproduct. Onze integrale kwaliteitszorg blijkt ook uit ons ISO 9001 certificaat en de certificeringen van al onze producten en diensten.

Technisch innovatief

Haitsma Beton is een actieve speler in de markt voor prefab beton. Onze innovatiekracht draagt in belangrijke mate bij aan onze identiteit: wij willen vooraan lopen in ontwikkeling. Wij zijn voortdurend bezig om nieuwe en betere producten en procédés te ontwikkelen, afgestemd op veranderende marktbehoeften, wet- en regelgeving en technische inzichten. Deze pioniersmentaliteit levert regelmatig toonaangevende innovaties van Haitsma Beton op, zoals:

 • de eerste prefab betonproducent in Nederland die voor alle producten zelfverdichtend beton gebruikt;
 • de langste betonnen liggers (69 meter overspanning) ter wereld voor de havenbrug in Wanssum; 
 • de holle heipaal (Hailight®) van zelfverdichtend beton. Deze innovatie bespaart door zijn lichte constructie naast materiaal ook transport- en kraankosten (lichtere heistelling); 
 • de geïntegreerde geluidsbarrier (Sound Safe System) die de veiligheid voor weggebruikers combineert met een enorme geluidsreductie tot 4 dB (A) voor omwonenden; 
 • de modulaire, demontabele parkeergarage op basis van TT-platen; 
 • de eerste full scale geteste en goedgekeurde barrierovergang (van in situ naar prefab), die voldoet aan de Europese norm EN 1317-4. Een primeur voor de verkeersveiligheid.

Maatschappelijk verantwoord 

Haitsma Beton gaat verantwoord om met mens en milieu. Wij proberen zo schoon en energiezuinig mogelijk te produceren (o.a. water recyclen) en te transporteren (ook over water). Ook streven wij dagelijks naar veilige en gezonde werkomstandigheden voor onze medewerkers. Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler onder het voortbestaan van ons bedrijf. 

Wilt u bouwen in prefab beton? Wij nemen elke uitdaging aan! Haitsma Beton levert de volgende prefab producten:

 • heipalen (alle afmetingen en lengtes; snelle levering, eventueel per schip); 
 • barriers (grootste productiecapaciteit van Nederland, ook overgangsconstructies); 
 • bruggen en viaducten (van klein tot groot, ook getoogd); 
 • stadions en tribunes (van klein tot groot); 
 • parkeergarages (ook modulair); 
 • prefab onderbouw (prefab pijler elementen); 
 • industriebouw (bijv. pipe racks); 
 • specialiteiten: elementen met afwijkende vorm en/of hoog gewicht.