Stoeien met ruimte - Azelo

De A1 tussen Apeldoorn en Azelo krijgt er over de lengte van 55 km een extra rijstrook bij.

De A1 tussen Apeldoorn en Azelo krijgt er over de lengte van 55 km een extra rijstrook bij. Haitsma Beton levert in opdracht van Heijmans de liggers voor de verbreding van twee viaducten in de A1 en twee nieuwe bijzondere viaducten over de A1 heen. Grootste uitdaging is het handhaven van de profielvrije ruimte onder de twee te verbreden viaducten, door het leveren van zeer slanke liggers.

Het verkeer op de snelweg A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo bij Almelo. Een goede doorstroming op de snelweg A1 is economisch van grote betekenis voor de regio. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat, met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio, tussen 2019 en 2025 de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo.

 Vier kunstwerken

Onderdeel van de aanpak van de A1 Oost is de verbreding van twee viaducten: viaduct Koerhuis over de autoweg N348 bij Deventer en viaduct Wilpsedijk over de autoweg N790 bij Wilp. Daarnaast komen er twee nieuwe viaducten. Zo wordt Streekoduct Oxersteeg gerealiseerd, aan de oostzijde van Deventer. Dit betreft een viaduct over de A1, naast het bestaande viaduct voor autoverkeer. Het nieuwe viaduct wordt echter een passage voor dieren, voetgangers en fietsers. Dit wordt bereikt door de combinatie van een fiets- en voetpad en een groene zone. In de omgeving van Rijssen wordt tot slot fietsviaduct De Wakels over de autosnelweg geheel vernieuwd. De pijlers van het bestaande viaduct verhinderen namelijk de verbreding van de A1.

LOCATIE

Apeldoorn-Azelo

Project informatie

Slank dimensioneren

Een behoorlijke uitdaging vormt de uitbreiding van de viaducten Koerhuis en Wilpsedijk. Viaduct Koerhuis over de N348 bij afslag Deventer is met een overspanning van bijna 83 meter en drie tussensteunpunten de grootste. Dit viaduct wordt aan de noordzijde uitgebreid met circa 5 meter en aan de zuidzijde met bijna 9 meter. Het viaduct Wilpsedijk is met een overspanning van 20,5 meter een stuk kleiner. Dit viaduct wordt aan weerszijden 5 meter uitgebreid. De uitbreiding wordt uitgevoerd met HKO-volstortliggers. Voor het viaduct Koerhuis worden 20 liggers geleverd met een lengte van 16,70 meter tot 26,60 meter. De zwaarste ligger is circa 125 ton. Voor het viaduct Wilpsedijk betreft het vier liggers van 20,92 meter.

“Deze kunstwerken zijn heel bijzonder: wij noemen dat de ‘prefab specials’. Vanwege het ‘doorzetten’ van de bestaande verkanting van de A1, in combinatie met het beschikbare profiel van vrije ruimte van het onderliggend wegennet, is de beschikbare constructiehoogte beperkt”, zegt projectleider Hans ten Voorde, van Heijmans Infra BV. “Heijmans heeft dit opgelost door een massieve ligger te ontwerpen die met natte knopen aan elkaar wordt gestort. De stekken uit de kokerliggers en geboorde stekken in het bestaande dek mogen onderling niet met elkaar in conflict komen. Dit vereist een hoge nauwkeurigheid. Daarnaast worden de liggers deels op locatie en deels op de productielocatie nagespannen. Het ontwerp is uitgevoerd door Bureau Wagemaker.”

Bijzondere vormgeving

Ook de liggers voor het Streekoduct en fietsbrug De Wakels hebben een bijzondere vormgeving. Het Streekoduct komt pal naast het bestaande viaduct te liggen en krijgt drie tussensteunpunten. Bijzonder is dat een deel van het viaduct een grondlaag krijgt van 500 mm voor groenaanplant. Voor het Streekoduct leverde Haitsma Beton 20 HKO-volstortliggers, vier HKV-kokerprofielen en vier afgeschuinde randliggers met lengtes van 14,75 en 18,70 meter. De eerste velden zijn inmiddels gemonteerd.

Bij fietsviaduct De Wakels wordt gebruik gemaakt van zes kokerliggers (HKP). Vier liggers van 14,75 meter en twee liggers met een lengte van bijna 40 meter. Bijzonder is dat de liggers aan de bovenzijde van de randen zijn voorzien van een uitstekende ‘flap’ van 520 mm. Hier wordt later de overige randafwerking tegenaan gebracht.

Goede samenwerking

Waarom de keuze voor Haitsma Beton? Hans ten Voorde: “Voor de realisatie van de kunstwerken waren we op zoek naar een partij die alle disciplines - productie, montage en naspannen - in eigen huis had en ons het vertrouwen gaf de elementen op deze wijze te kunnen fabriceren. Kunnen meedenken, oog voor kwaliteit en nauwkeurigheid waren belangrijke aspecten. In Haitsma Beton vonden we de juiste prijs-kwaliteit partner. Een mooi voorbeeld hierin is dat Haitsma Beton op eigen initiatief al eens de liggers van kunstwerk Koerhuis naast elkaar heeft gelegd op het tasveld om mogelijke conflicten tussen de stekken te detecteren. Dergelijke initiatieven om risico’s te beheersen vind ik erg positief.” 

De projectleider besluit: “Tijdens de vele overleggen die we gevoerd hebben was altijd het doel om gezamenlijk de beste oplossing te bereiken. Openheid, kritisch zijn naar elkaar, maar wel begrip hebben voor elkaars standpunten hebben bijgedragen aan de goede samenwerking voor dit project.”