Demontabele parkeergarage in Delft

Een modulaire en demontabele parkeergarage met groene gevels!

In Delft is een modulaire en demontabele parkeergarage gebouwd. De groene gevels zorgen voor inpassing in de boomrijke omgeving. De garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is het project een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

 Als gevolg van een herinrichting moest een bestaand parkeerterrein in Delft worden uitgebreid. Daartoe is dit jaar op een deel van het parkeerterrein een vierlaagse parkeergarage gebouwd met 581 parkeerplaatsen. De locatie wordt begrensd door bomen aan de zuid- en westzijde. Dit was de aanleiding om de gevels van de parkeergarage te voorzien van verticale gevelbakken met beplanting. Deze oplossing zorgt voor een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af. Ook worden nestkasten voor vogels, vleermuizen en bijen in de gevels opgenomen.

LOCATIE

Delft

Project informatie

Circulair en duurzaam

De garage zal worden gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met betonnen TT-platen van Haitsma Beton en een staalconstructie. Haitsma Beton leverde 264 TT-platen met een lengte van 16,5 meter en 124 massieve vloerplaten. De vloerplaten zijn onder meer gebruikt voor de hellingbanen en stabiliteitskern. Het bovenste deel van de hellingbaan, dat in direct contact staat met de buitenlucht, heeft duurzame vloerverwarming. Hiermee wordt gladheid op winterse dagen voorkomen.

Het ontwerp van de parkeergarage kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.