Hoek van Holland-Maassluis, fundatie windturbines

Een nieuw windpark langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg

Het aandeel windenergie op land zal de komende jaren blijven stijgen, daarbij spelen onder meer “Het Klimaatakkoord van Parijs” en het Regeerakkoord een rol. Eén van de nieuwe windparken verrijst langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg, tussen Hoek van Holland en Maassluis. Dit ‘Windpark Nieuwe Waterweg’ van Eneco bestaat uit zes turbines met een tiphoogte van 175 meter. Het zal duidelijk zijn dat deze windturbines een stevige fundatie vragen. Haitsma Beton levert de benodigde heipalen.

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2017 in totaal 138 petajoule (PJ). Dat is ruim 10 procent meer dan het jaar daarvoor en 6,6 procent van het totale energieverbruik. Bijna 23 PJ komt van windenergie op land en 12 PJ van windenergie op zee. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. In het Regeerakkoord wordt een CO2-reductie van 49 procent in 2030 genoemd. Het aandeel duurzame energie zal dus nog flink moeten toenemen om deze ambities te halen. Dat geldt ook voor wind op land.

“Er komen dus nog heel veel windturbines bij de komende jaren. En die moeten goed gefundeerd worden, vanwege de grote krachten die zo’n turbine, vooral tijdens het draaien, op de ondergrond uitoefent”, zegt Jacquelien Outhuyse, Coördinator Verkoop Heipalen bij Haitsma Beton. “Grote windturbines zijn al snel gefundeerd op circa 24 heipalen, vierkant 45 tot 50 cm. Dat zijn speciale palen die bestand zijn tegen vermoeiing, trillingen, trek en druk. De wapening in de eerste meters van de palen mag daarom absoluut niet gelast zijn. Daarom wordt de wapening in de bovenste zeven meter gevlochten. Ook controleren we voor het storten extra of de wapening goed in de mal ligt. Verder is er sprake van extra voorspanning, langere en zwaardere kopwapening en een betonkwaliteit die geschikt is voor meerdere milieuklassen.”

 

LOCATIE

Hoek van Holland-Maassluis, noordzijde Nieuwe Waterweg

Project informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Voor Windpark Nieuwe Waterweg verzorgt BAM Infra de turbinefundaties. Onder iedere windturbine komen 24 palen vierkant 45 met een lengte van 27 tot ruim 30 meter. Bijzonder is dat de fundaties op maaiveld niveau worden gerealiseerd. Projectleider Jacco Susan van BAM Infra legt uit waarom: “Samen met opdrachtgever Eneco hebben wij gekozen voor een uitvoeringsmethode, waarbij de grond ongeroerd blijft. We bouwen de fundatie op maaiveld en we passen prefab heipalen, in plaats van in de grond gevormde palen, toe.”

In samenwerking met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zijn de heipalen ontworpen. Uiteindelijk zijn de palen in augustus en september geleverd en door BAM Funderingstechniek in de grond aangebracht. Dhr. Susan toont zich tevreden: “De palen moesten uit Friesland just-in-time hier worden afgeleverd. Meestal twee palen per wagen, maar bij de langste palen was dat er één per wagen. Dat zijn dus heel wat transporten, maar dat is perfect verlopen. We zijn zeer tevreden over de samenwerking. Maar het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat we met Haitsma Beton samenwerken.”

Naar verwachting zijn eind dit jaar de fundaties klaar en kan begin volgend jaar het windpark worden opgeleverd. Veilig gefundeerd op heipalen van Haitsma Beton.